top of page

Aviz psihologic angajare. Examen psihologic angajare

Aviz psihologic

Testare psihologică inspector de concurență

Pentru ocuparea unei funcții publice specifice de inspector de concurență din cadrul Consiliului Concurenței, autoritate națională în domeniul concurenței, este necesar un aviz psihologic care să declare candidatul apt din punct de vedere psihologic pentru participarea la concurs, aviz psihologic care se poate elibera în urma unei testări psihologice.(conform art. 71, alin. 1 din Legea concurenței nr.21/1996, cu modificările și completările ulterioare).
Testarea psihologică va fi efectuată cu ajutorul unor teste psihologice specifice care urmăresc măsurarea aptitudinilor candidatului cu privire la echilibrul emoțional și rezistența la stres, gradul de maturitate afectivă, nivelul de asumare a responsabilității, capacitatea de a lua decizii, anumite caracteristici necesare în activitatea ulterioară cum ar fi: meticulozitate, conștiinciozitate, dinamism, cooperare, perseverență.
De asemenea, se va completa o fișă de anamneză a potențialului candidat și va avea loc și un interviu, acestea întregind, alături de testarea psihologică, procesul de evaluare psihologică.
In urma evaluării psihologice se eliberează un aviz psihologic care va fi timbrat, semnat, ștampilat și parafat conform normelor legislative în vigoare și care va fi valabil pentru concursul respectiv. Acesta va face parte din dosarul de participare la concurs care va fi depus la instituția respectivă în termenele stabilite prin anunțul de concurs.
In cazul în care, în urma evaluării psihologice, persoana evaluată este declarată inaptă pentru participarea la concurs, se poate efectua o altă evaluare psihologică după 72 ore de la acordarea primului aviz.

Cabinetul individual de psihologie - Georgeta Bondarencu este autorizat de către Colegiul Psihologilor din România în Psihologia Muncii și Organizațională, iar psihologul titular, Georgeta Bondarencu are atestat de liberă practică ca psiholog specialist în Psihologia Muncii și Orgaizațională.

Pentru programarea în vederea evaluării psihologice pentru obținerea unui aviz psihologic pentru angajare, accesează programările online sau sună la unul din numerele de telefoane de mai jos.

Evaluarea se poate face atât în cabinet cât și on-line. Pentru evaluarea on-line se stabilesc detaliile cu fiecare client în parte în funcție de situația specifică.

Avize şi evaluări psihologice: Service
bottom of page